->  เข้าใช้งานขณะนี้  คน     -> เข้าใช้งานทั้งสิ้น  ครั้ง

: เวลา

อีก 73 วัน  ->  สิ้นปี 2560
สมาชิกเข้าระบบที่นี่

ชื่อผู้ใช้ -> 
รหัสผ่าน -> 
 
 • หนังสือประชาสัมพันธ์ -> จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 • คู่มือการใช้โปรแกรม -> ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2554-2557  •   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
  329/1 หมู่ 2 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
  โทร.032-662031 โทรสาร.032-662030
  E-mail Address :  pkn1@obecmail.go.th    


  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2554-2557  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
    การสร้างหน้าเอกสาร : 1508 วินาที